VOL250让人想恋爱的气质纯白内衣女神43PArlie爱蜜社

VOL250让人想恋爱的气质纯白内衣女神43PArlie爱蜜社

[2]大饥者气虚,新饱者气盛,大醉者气乱,大怒者气逆,大渴者液少,  大劳者气乏,大惊者气散,凡此者脉乱气散,行针须当避忌,  俟其必清必静,聚精会神,方保无误也。<2>宜用按摩法,按其经络,以通郁闭之气;摩其壅聚,以散瘀结之肿[1]背骨,自后身大椎骨以下,腰以上之通称也。

<1>膝盖骨复于楗、□二骨之端,本活动物也。[3]中脘穴,主治内伤脾胃,心脾痛,疟疾痰晕,痞满翻胃等证,  针八分,灸七壮。

【注】[1]颧者,面两旁之高起大骨也。[3]宜用细辛汤,内清邪热,外散风邪也。

每服七十丸,灯心煎汤送下。[5]从阳池上行手腕后二寸,两骨间陷中,外关穴也。

或打扑,或马撞,则血必壅瘀而多疼痛:   <1>轻者只在于膈上   <2>重者必入心脏,致神昏目闭,不省人事,牙关紧闭,痰喘鼻扇,久   而不醒,醒而神乱,此血瘀而坚凝不行者也,难以回生。初服万灵丹温散之,其痛即止;次服独活寄生汤宣补之。

 [19]从翳风上行,耳后中间难鸡足青络脉中,瘈脉穴也。【注】[1]踝者,胻骨之下,足附之上,两旁突出之高骨,在外为外踝,【注】[1]足者,下体所以趋走也,俗名脚。

Leave a Reply